Jaar 2023

Nikki Brakenhoff
Commerciële Economie

Isabel Ekkelkamp
Geneeeskunde

Caroline van Gurp
Bedrijfskunde

Liselot Kunst
Verpleegkunde

Britt Ruiters
Communicatie- en Informatiewetenschappen

Linde Smeekens
Communicatie

Suze Stapelkamp
Rechtsgeleerdheid